0
  • 08-10-2017
  • 12:30
  • Retiro
  • 97
  • 08-10-2017
   • 12:30
   • Retiro
   • 97
  • 08-10-2017
  • 12:30
  • Retiro
  • 97
  • 08-10-2017
   • 12:30
   • Retiro
   • 97
  • 08-10-2017
  • 12:30
  • Retiro
  • 97
  • 08-10-2017
   • 12:30
   • Retiro
   • 97
  • 08-10-2017
  • 12:30
  • Retiro
  • 97
  • 08-10-2017
   • 12:30
   • Retiro
   • 97

YO-KAI WATCH THE MOVIE

de Shinji Ushiro & Shigeharu Takahashi

BIOGRAFIA DIRECTOR

Shinji Ushiro & Shigeharu Takahashi

Takahashi es conocido por dirigir las series Sairento Mebiusu y Peach Girl. Ushiro ha realizado diversos episodios de series de anime.

Fitxa tècnica / Fitxa artística:

JAPÓN. 2014 (97 min)

DIRECCIÓNShigeharu Takahashi, Shinji Ushiro

PRODUCCIÓNKiyofumi Kajiwara, Makoto Wada, Izumi Furusawa

GUIONAkihiro Hino

FOTOGRAFÍATatsumi Yukiwaki

CONHaruka Tomatsu, Tomokazu Seki, Etsuko Kozakura

Edició: 2017
Secció: Anima't - Sessió Escoles
Idioma original: castellano (doblada)

 • SECCIÓN

  PATROCINADA

  POR: