Home »


Condicions de venda

1. L’adquisició d’una entrada implica l’acceptació expressa i plena de les següents condicions generals:

2. No es permetrà l’entrada a la sala un cop hagi començat la sessió. És potestat de l’Organització permetre l’entrada al recinte un cop hagi començat la sessió.

3. No s’admeten canvis ni devolucions, excepte per la cancel·lació de la sessió per causes imputables a l’Organització, en aquest cas es donarà el dret al reemborsament íntegre del preu de l’entrada. Tampoc té el dret de desistiment una vegada completat el procés de compra de l’entrada. En el cas d’admetre qualsevol canvi d’entrades, l’Organització es reserva el dret de cobrar un càrrec en concepte de despeses de gestió del canvi.

4. S’ha de conservar l’entrada fins a la sortida del recinte.

5. L’Organització es reserva el dret de modificar el programa de l’espectacle.

6. L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat i l’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda.

7. Qualsevol entrada amb esmenes, trencada, en mal estat, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organització a privar l’accés al recinte al seu portador. En aquests casos, l’Organització declina qualsevol responsabilitat per aquest fet.

8. Està prohibit filmar o enregistrar l’espectacle, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte que l’Organització consideri perillós.

9. L’Organització es reserva el dret d’admissió. El portador de l’entrada es compromet a complir amb els requisits i les condicions d’accés al recinte. El portador de l’entrada autoritza l’Organització a efectuar, de conformitat amb la Llei, les revisions o registres de persona i pertinences per a verificar que es compleixen les condicions d’accés al recinte.

10. L’Organització no serà responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

11. L’Organització es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle.

12. L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris deterioraments, danys o perjudicis causats al portador de l’entrada o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.

13. El portador de l’entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, com també a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior.

14. Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’espectacle, haurà de dirigir-se a l’Organització i exhibir l’entrada corresponent.

15. En cas de dubte o consulta pot dirigir-se a www.sitgesfilmfestival.com, taquilles.online@sitgesfilmfestival.com, al telèfon 938949990 o a les oficines del Festival, c/ Sant Honorat 32, 08870 Sitges, Barcelona.

Go to top | AVÍS LEGAL | Sitemap | Política de privacitat | Condicions de venda
Sant Honorat, 32-34. 08870 Sitges (Barcelona) Tf. +34 93 894 99 90 · +34 671 552 188