Home »


Staff Announcements

Si t'has inscrit en convocatòries anteriors i vols saber l'estat de la teva candidatura o modificar alguna dada, pots loguejar-te amb el teu usuari:

E-mail (login):

Password:

Recordar contrasenya

Places ofertades
 • AUXILIAR DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ

  Tasques i funcions a realitzar:
  Suport al departament d'administració i comptabilitat de la Fundació.
  Aquelles altres que dins del seu àmbit li puguin ser encomanades.

  Període de contractació:
  Jornada completa: del 29-03-2017 al 31-10-2017

  Retribució bruta mensual:
  1282.00 EUR  Registrar sol·licitud

REQUISITS GENERALS:

 • Experiència en llocs de treball similars o equivalents, o haver desenvolupat de manera satisfactòria el mateix lloc de treball o similar en edicions anteriors del Festival.
 • Titulació universitària, postgrau, cursos, acreditatius i certificacions empresarials o similars, d' especialització tècnica en l' àmbit del lloc de treball al qual s'opta.
 • Coneixements d' ofimàtica avançats (Access, Excel, Word, PowerPoint) i Internet.
 • Coneixements del programa de comptabilitat A3Con.
 • Coneixements d' anglès a nivell First Certificate.

 ES VALORARÀ:

 • Haver desenvolupat de manera satisfactòria el mateix lloc de treball o similar en edicions anteriors del Festival.
 • Haver col·laborat com a voluntari de manera satisfactòria en tasques similars en edicions anteriors del Festival.

PERIODE DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

La data límit de presentació de la sol·licitud serà:

 • 24:00 hores del 24/03/2017

Aquells que hagin estat seleccionats hauran de penjar al web del festival, en un termini màxim de 24 hores, la següent documentació:

 • Fotocòpia del Document Nacional d' identitat.
 • Fotocòpia del Document de la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Fotocòpia del número de compte bancari on es realitzarà la transferència de les retribucions corresponents i del qual es sigui titular.

Caldrà presentar documents oficials acreditatius als mèrits al·legats, si així es requereixen.

HORARI I PRESTACIÓ DEL SERVEI:

 • L' horari i durada de treball serà el que exigeixi la pròpia dinàmica del Festival.
 • La prestació del servei es farà a les oficines del Festival a Sitges.
 • Durant la celebració del Festival es treballarà a Sitges a les oficines i/o espais habilitats per al desenvolupament del mateix.
 • El Festival es reserva l' opció de proporcionar allotjament a la població durant els dies de la celebració de l' esdeveniment si el treballador no disposa de residència a Sitges. Així mateix, el certament es reserva el dret d' oferir habitació compartida.

NOTES:

 • Les retribucions assenyalades comprenen el plus per excés d'horari i per treball en dies festius durant el Festival. En la perceptiva liquidació es faran efectives la part corresponent a les pagues extres i indemnització. En els contractes de durada inferior a un mes, es liquidarà també la part corresponent a vacances.
 • Al contracte s'establirà un període de prova de 15 dies, en aquells casos en els quals el període de contractació sigui superior.
 • Les contractacions del personal es podran fer com a laboral o com a professional autònom.
 • Les contractacions podran variar en funció de les necessitats del servei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top | LEGAL | Sitemap | Privacy policy | Terms of sale
Sant Honorat, 32-34. 08870 Sitges (Barcelona) Tf. +34 93 894 99 90 · +34 671 552 188