1. VOLUNTARIS
  2. Es valorarà disponibiitat dins del torn escollit/ Se valorarà dispinibilidad dentro del turno escogido/ Availability will be assessed within the chosen shift
  3. Espai per explicar quins dies i horaris tens disponibles durant el festival per col·laborar com a voluntari/a. / Espacio para explicar que días y horarios tienes disponibles durante el festival para colaborar como voluntario/a. / Space to comment what days and times you are available during the film festival to help as a volunteer.

  4. Puja el teu CV en PDF / Sube tu CV en PDF / Upload your CV in PDF
  5. Adjunta una foto tipus Carnet / Adjunta foto tipo carnet / Attach an ID type photo
  6. Aquestes dades de caràcter personal recopilades en el formulari seran enviades a un correu electrònic gestionat pel Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya amb l'única finalitat de gestionar als voluntaris i voluntàries en els diferents Departaments. Aquestes dades, per tant, no seran cedides a cap tercer ni utilitzades amb cap altra finalitat que comunicar al voluntariat les informacions relatives a la coordinació de les tasques a realitzar. / Estos datos de carácter personal recopilados en el formulario serán enviados a un correo electrónico gestionado por el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya con la única finalidad de gestionar los voluntarios y voluntarias en los diferentes departamentos. Estos datos , por tanto, no serán cedidos a ningún tercero ni utilizados con ningún otro fin que comunicar al voluntariado las informaciones relativas a la coordinación de las tareas a realizar. / These personal data collected on the form will be sent to an email managed by the Sitges International Fantastic Film of Catalunya with the unique purpose of managing the volunteers in the different departments . The data , therefore, will not be disclosed to any third party or used for any purpose other than to communicate information relating to volunteer coordination .
  7.  


:: PHP FormMail Generator ::