CONVOCATÒRIES PERSONAL

(Les condicions de treball i la constitució del contracte es poden veure afectades per la situació provocada per la COVID-19)

 

REQUISITS GENERALS:

Experiència en llocs de treball similars o equivalents.

Titulació universitària, postgrau, cursos, acreditatius i certificacions empresarials o similars d' especialització tècnica en l'àmbit del lloc de treball al qual s'opta.

Ofimàtica nivell avançat (Word, Excel, PowerPoint, e-mail), BBDD i Internet.

Anglès nivell nadiu o Advanced per a la plaça de Traductor/a Intèrpret, per a la resta de places anglès a nivell First Certificate.

Català nivell C.

 

REQUISIT ESPECIFIC PER A LES PLACES D’ADJUNT DE PRODUCCIÓ, TRANSPORTISTA I AUXILIAR DE PRODUCCIÓ:

Permís de conduir tipus B amb antiguitat mínima de dos anys i presentació del full de la DGT on constin els punts. 

 

ES VALORARÀ:

Haver col·laborat com a voluntari de manera satisfactòria en tasques similars en edicions anteriors del Festival o en esdeveniments culturals similars.

Haver desenvolupat de manera satisfactòria el mateix lloc de treball en esdeveniments culturals similars.

 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

La data límit de presentació de la sol·licitud serà:

 

09:00 hores del dia 17/08/2020 per a les places amb incorporació el dia 25 d'agost.

09:00 hores del dia 26/08/2020 per a la resta de places.

 

 

S’ informarà del resultat del procés de selecció per correu electrònic. Els candidats seleccionats hauran d’enviar en un termini màxim de 48 hores, a rrhh@sitgesfilmfestival.com, la documentació requerida per formalitzar la contractació.

Caldrà presentar documents oficials acreditatius als mèrits al·legats, si així es requereixen.

 

HORARI I PRESTACIÓ DEL SERVEI:

La prestació del servei es farà a les oficines del Festival a Sitges en horari pactat de dilluns a divendres.

Durant la celebració del Festival es treballarà a Sitges a les oficines i/o espais habilitats per al desenvolupament del Festival en horari pactat de dilluns a diumenge.

El Festival es reserva l' opció de proporcionar allotjament a la població durant els dies de la celebració de l' esdeveniment en règim d'habitació compartida si el treballador no disposa de residència a Sitges. 

 

NOTES:

En la perceptiva liquidació es faran efectives la part corresponent a les pagues extres i indemnització. En els contractes de durada inferior a un mes, es liquidarà també la part corresponent a vacances.

Al contracte s'establirà un període de prova de 15 dies, en aquells casos en els quals el període de contractació sigui superior.

Les condicions de treball i la constitució del contracte es poden veure afectades per la situació provocada per la COVID-19.

Les contractacions podran variar en funció de les necessitats del servei.

 

 

Sitges, 31 juliol de 2020

 

 

 


COORDINADOR/A DE RELACIONS PÚBLIQUES 2020_2

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport i de gestió al Responsable del Departament de Re...


ADJUNT/A DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ 2020

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable del dep...


RESPONSABLE TAQUILLA CENTRE 2020

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable del Dep...


AUXILIAR DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ DE PEL·LÍCULES 2020

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable del Dep...


ADJUNT/A ENTRADES 2020

Tasques i funcions a realitzar: Suport administratiu i de gestió al Responsable del Departament d...


ATENCIÓ AL CLIENT MITJA JORNADA 2020

Tasques i funcions a realitzar: Atenció telefònica i per correu electrònic al públic del Festival...


ATENCIÓ AL CLIENT JORNADA COMPLETA 2020

Tasques i funcions a realitzar: Atenció telefònica i per correu electrònic al públic del Festival...


TAQUILLER/A 2020

Tasques i funcions a realitzar: Venda d’entrades a les taquilles del Festival mitjançant el siste...


REDACTOR/A DOCUMENTACIÓ 2020

Tasques i funcions a realitzar: Redacció de textos per al diari del Festival, sota les ordres del...


ADJUNT/A PRODUCCIÓ 1_2020

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable de Prod...


TRANSPORTISTA 2020

Tasques i funcions a realitzar: Transport de material divers per a l’organització del Festival....


AUXILIAR PRODUCCIÓ 2020

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport tècnic-logístic i de gestió al departament de pr...


ADJUNT/A REGIDOR RETIRO 2_2020

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport al regidor de l’espai. Altres que dins del se...


REGIDOR/A BRIGADOON

Tasques i funcions a realitzar: Màxim responsable del bon funcionament de l’espai Brigadoon. A...


PERSONAL SALA

Tasques i funcions a realitzar: Control de l’accés als cinemes mitjançant pda's subministrad...


TRADUCTOR/A INTÈRPRET 2020

Tasques i funcions a realitzar: Traducció simultània a les rodes de premsa, entrevistes, presenta...


RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE VOLUNTARIS 2020

Tasques i funcions a realitzar: Coordinació de l’equip de voluntaris del Festival i de les activi...