ADJUNT DE RELACIONS PÚBLIQUES 2019

Tasques i funcions a realitzar:

Funció de suport i de gestió al Responsable del Departament de Relacions Públiques.

Altres que dins del seu àmbit li puguin ser encomanades.

Període de contractació: del 03/09/2019 al 13/10/2019

Retribució bruta mensual: 1.395


Vols presentar-te a aquesta oferta?

Omple el formulari amb la teva sol·licitudIdiomes / Nivell
Nivell alt
Nivell mig
Nivell baix
Castellà
Català
Anglès
Alemany
FrancèsLa FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA (en endavant, la Fundació) l'informa que les dades enviades a través d'aquest formulari de registre formaran part d'un fitxer, el titular i responsable del qual és la Fundació, i que seran utilitzades amb l'única finalitat de gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal realitzats per la Fundació, en els que es podran realitzar l'elaboració de perfils amb les seves dades. En cas de no facilitar les respostes que tenen caràcter obligatori, podria comportar que la seva petició no sigui processada. Les dades es conservaran durant un període de cinc anys. En cas que la informació que ens faciliti rebi alguna modificació, haurà de comunicar-ho per escrit a la Fundació amb la finalitat de mantenir actualitzades les seves dades. Podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d'acord amb el que estableix el RGPD i la resta de normativa aplicable a l'efecte dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a festival@sitgesfilmfestival.com o al domicili de la Fundació, Sant Honorat, 32-34, 08870 Sitges (Barcelona), acreditant degudament la seva identitat.


Altres ofertes actives

REDACTOR / DOCUMENTACIÓ 2019

Tasques i funcions a realitzar: Redacció de textos per al diari del Festival, sota les ordres del...


COORDINADOR DE RELACIONS PÚBLIQUES 2019

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport i de gestió al Responsable del Departament de Re...


RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE VOLUNTÀRIS 2019

Tasques i funcions a realitzar: Coordinació de l’equip de voluntaris del Festival i de les activi...


Veure totes les ofertes de treball al festival