Convocatories de personal

(Els llocs de treball amb incorporació a partir del dia 27/09/2019 es publicaran en la propera convocatoria)

 

REQUISITS GENERALS:
•    Experiència en llocs de treball similars o equivalents, o haver desenvolupat de manera satisfactòria el mateix lloc de treball o similar en edicions anteriors del Festival.
•    Titulació universitària, postgrau, cursos, acreditatius i certificacions empresarials o similars d' especialització tècnica en l' àmbit del lloc de treball al qual s'opta.
•    Ofimàtica nivell avançat (Word, Excel, PowerPoint, e-mail), BBDD i Internet.
•    Anglès nivell nadiu o Advanced per a les places de: Responsable del Departament de Relacions Públiques, Coordinador de Relacions Públiques , Responsable del Departament de Protocol. Per a la resta de places, coneixements d' anglès a nivell First Certificate.
•    Català nivell C.


REQUISITS ESPECIFICS PER A LA PLAÇA D' AUXILIAR DEL DEPARTAMENT D’ ACTIVITATS PARAL·LELES I DINAMITZACIÓ:
•    Coneixement de la vila de Sitges referent a la seva idiosincràsia, particularitat del seu comerç i activitat econòmica.
•    Dots comercials.


REQUISIT ESPECIFIC PER A LES PLACES  D’ADJUNT DE PRODUCCIÓ:
•    Permís de conduir tipus B amb antiguitat mínima de dos anys i presentació del full de la DGT on constin els punts.


 ES VALORARÀ:
•    Haver col·laborat com a voluntari de manera satisfactòria en tasques similars en edicions anteriors del Festival.
•    Haver desenvolupat de manera satisfactòria el mateix lloc de treball o similar en edicions anteriors del Festival.


PERIODE DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
La data límit de presentació de la sol·licitud serà:
•    24:00 hores del 23/06/2019 per a les places en les quals la incorporació és  abans del dia 18 d’agost.
•    24:00 hores del 11/08/2018 per a la resta de places.


S’ informarà del resultat del procés de selecció per correu electrònic. Els candidats seleccionats hauran d’enviar en un termini màxim de 48 hores, a rrhh@sitgesfilmfestival.com, la següent documentació:
En el cas de contractació com a laboral:
•    Escàner del Document Nacional d'Identitat
•    Escàner document de la Tresoreria de la Seguretat Social on consti el número d'afiliació  (No CatSalut)
•    Escàner del número del compte bancari on es realitzarà la transferència de les retribucions corresponents i del qual es sigui titular.


En el cas de contractació com a professional autònom:
•    Escàner del Document Nacional d'Identitat
•    Escàner de l'últim rebut del pagament de la quota d’autònoms
•    Escàner del número del compte bancari on es realitzarà la transferència de les retribucions corresponents i del qual es sigui titular.
Caldrà presentar documents oficials acreditatius als mèrits al·legats, si així es requereixen.


HORARI I PRESTACIÓ DEL SERVEI:
•    La prestació del servei es farà a les oficines del Festival a Sitges.
•    Durant la celebració del Festival es treballarà a Sitges a les oficines i/o espais habilitats per al desenvolupament del mateix.
•    El Festival es reserva l' opció de proporcionar allotjament a la població durant els dies de la celebració de l' esdeveniment en règim d'habitació compartida si el treballador no disposa de residència a Sitges.


NOTES:
•    En la perceptiva liquidació es faran efectives la part corresponent a les pagues extres i indemnització. En els contractes de durada inferior a un mes, es liquidarà també la part corresponent a vacances.
•    Al contracte s'establirà un període de prova de 15 dies, en aquells casos en els quals el període de contractació sigui superior.
•    Les contractacions del personal es podran fer com a laboral o com a professional autònom.
•    Les contractacions podran variar en funció de les necessitats del servei.

 

 

 

 


REDACTOR / DOCUMENTACIÓ 2019

Tasques i funcions a realitzar: Redacció de textos per al diari del Festival, sota les ordres del...


ADJUNT DE RELACIONS PÚBLIQUES 2019

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport i de gestió al Responsable del Departament de Re...


COORDINADOR DE RELACIONS PÚBLIQUES 2019

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport i de gestió al Responsable del Departament de Re...


RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE VOLUNTÀRIS 2019

Tasques i funcions a realitzar: Coordinació de l’equip de voluntaris del Festival i de les activi...


ADJUNT ACREDITACIONS 2019

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable del Dep...


RESPONSABLE DE PROTOCOL 2019

Tasques i funcions a realitzar: Suport a la gestió i control de l’allotjament, etc. Suport a l...


AUXILIAR 2 DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ DE PEL·LÍCULES 2019

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable del Dep...


RESPONSABLE ENTRADES / INVITACIONS 2019

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable del Dep...


ADJUNT ENTRADES 2019

Tasques i funcions a realitzar: Suport administratiu i de gestió al Responsable del Departament d...


ATENCIÓ AL CLIENT MITJA JORNADA 2019

Tasques i funcions a realitzar: Atenció telefònica i per correu electrònic al públic del Festival...


ATENCIÓ AL CLIENT JORNADA COMPLETA 2019

Tasques i funcions a realitzar: Atenció telefònica i per correu electrònic al públic del Festival...


ADJUNT PRODUCCIÓ 2019

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable de Prod...


ADJUNT PRODUCCIÓ 1 2019

Tasques i funcions a realitzar: Funció de suport administratiu i de gestió al Responsable de Prod...