Vés al contingut

Avís legal

I. TITULARITAT - INFORMACIÓ

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’informa l’usuari que el titular del lloc web https://sitgesfilmfestival.com/cat (el “Lloc Web”) i de tot el seu contingut és:

FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA

CIF: G-64070592
Domicili: C/ Sant Honorat, 32-34, 08870 Sitges, Barcelona
Telèfon: 938949990
Correu electrònic: info@sitgesfilmfestival.com

Dades registrals: Inscrita amb el número 2216 al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

En endavant, la “FUNDACIÓ SITGES”.

L’informem que https://sitgesfilmfestival.com/cat facilita l'accés als serveis i continguts del Lloc Web, consistents principalment en la difusió del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (el “Festival”), la venda i/o reserva d'entrades, packs i abonaments per al Festival, la sol·licitud d’acreditacions, la inscripció de pel·lícules en el Festival, la inscripció per a poder formar part de l’equip de l’organització i l’equip de voluntaris del Festival i, en general, proporcionar tota la informació referent al Festival i als actes celebrats per la FUNDACIÓ SITGES i a la nostra organització.

II.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Condicions generals

L’ús d’aquest Lloc Web es regirà per les presents condicions d’ús (“Condicions d’Ús”), incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des de la FUNDACIÓ SITGES li demanem que llegeixi atentament aquestes Condicions d’Ús, les quals contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Vostè ha de saber que amb el simple accés a aquest Lloc Web, vostè serà considerat com a usuari d’aquest, acceptant expressament, de forma automàtica i voluntària, les Condicions d’Ús vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les, li recomanem que no continuï fent ús d’aquest Lloc Web.

Si vostè compra productes oferts a través d’aquest Lloc Web, li seran d’aplicació les condicions generals i de venda de la FUNDACIÓ SITGES publicades en el Lloc Web a més de les presents Condicions d’Ús.

FUNDACIÓ SITGES es reserva el dret, en qualsevol moment, de revisar les presents Condicions d’Ús per tal d’introduir modificacions derivades de canvis legislatius o de decisions corporatives, comprometent-se a publicar i, amb això, a informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari continuï fent ús d’aquest Lloc Web.

Així mateix, la FUNDACIÓ SITGES es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny del Lloc Web, així com els serveis o els seus continguts. Durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millora es podrà suspendre l’accés al Lloc Web.

Destacar que l’accés al Lloc Web és lliure i gratuït pels usuaris d’Internet i la FUNDACIÓ SITGES no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut d’aquest Lloc Web.

Sense perjudici de l'anterior, la FUNDACIÓ SITGES condiciona l'ús d'alguns dels serveis oferts en el Lloc Web a l'emplenament previ del corresponent registre d'usuari, el qual s'efectuarà de la manera expressament indicada en la corresponent secció del Lloc Web.

Els menors d’edat que desitgin fer ús d’aquest Lloc Web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes.  

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials, dissenys, gràfics, logotips, signes distintius de qualsevol classe, imatges, vídeos, àudios, software, descàrregues, texts, combinacions de colors, programacions, codis font i qualsevol altre contingut del present Lloc web (conjuntament, la “PI”), són propietat de la FUNDACIÓ SITGES o, si s’escau, dels seus llicenciants o altres tercers que hagin autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Lloc Web atribueixi a l'usuari dret algun sobre la PI, i sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre la PI.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la PI sense la prèvia autorització de la FUNDACIÓ SITGES. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la FUNDACIÓ SITGES serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal del contingut del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació o alteració. La FUNDACIÓ SITGES es reserva el dret, a la seva discreció, a limitar o cancel·lar el seu accés a o ús del Lloc Web, de forma parcial o total, a qualsevol moment sense previ avís.

SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA és una marca registrada, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús d'aquesta denominació incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la deguda autorització de la FUNDACIÓ SITGES.

S'informa l'usuari que sitgesfilmfestival.com és un domini registrat per la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia del seu propietari, en connexió amb altres serveis que no siguin de la FUNDACIÓ SITGES.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del Lloc Web, pot fer-ho a través del correu electrònic lopd@sitgesfilmfestival.com
 

Responsabilitat i obligacions

1. Responsabilitat quant al contingut del Lloc Web.

El contingut d'aquest Lloc Web és de caràcter general i té una finalitat principalment informativa dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial. En el cas de productes o serveis que requereixin algun tipus de pagament, la FUNDACIÓ SITGES informarà de les condicions particulars de venda corresponents als usuaris.

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix, és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, la FUNDACIÓ SITGES s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l'usuari del Lloc Web com a conseqüència de la informació continguda en aquest.

FUNDACIÓ SITGES rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada i/o publicada per la FUNDACIÓ SITGES, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts del Lloc Web, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2. Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web (links) de tercers.

Els enllaços introduïts en el Lloc Web són de caràcter merament informatiu i, per tant, la FUNDACIÓ SITGES no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs web de tercers. En conseqüència, la FUNDACIÓ SITGES declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, que aparegui en aquests llocs web de tercers.

Si l'usuari decideix accedir a qualsevol lloc web de tercers, ho fa sota la seva completa responsabilitat i subjecte a les condicions d'ús d'aquests llocs web de tercers.

3. Responsabilitat en el supòsit de què el Lloc Web sigui la destinació de l’enllaç introduït en la pàgina web d’un tercer.

Pel que es refereix als enllaços establerts en altres pàgines web a aquest Lloc Web, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web, seran d’aplicació les següents estipulacions:

  • S’haurà de sol·licitar autorització prèvia per escrit de la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA.

  • L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina d'inici del Lloc Web.

  • L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l'usuari a la pròpia adreça del Lloc Web a https://sitgesfilmfestival.com/cat i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial

  • No es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta sobre el Lloc Web.

  • El titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament a la reputació o bon nom de la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA, ni del Festival.

FUNDACIÓ SITGES no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

L'establiment d’un enllaç al Lloc Web en una pàgina web d’un tercer no implica l'existència d'algun tipus de relació, col·laboració o dependència de FUNDACIÓ SITGES amb el titular d'aquesta pàgina web.

4. Responsabilitat dels aspectes tècnics.

 

FUNDACIÓ SITGES no garanteix la continuïtat del funcionament del Lloc Web, així com tampoc la seva disponibilitat permanent. FUNDACIÓ SITGES es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.


FUNDACIÓ SITGES no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

FUNDACIÓ SITGES no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionessin al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d’aquest, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a FUNDACIÓ SITGES.

5. Obligacions dels usuaris.

Durant l'ús del present Lloc Web, l'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic, quedant prohibit l'ús del Lloc Web amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per la FUNDACIÓ SITGES o tercers. Per tant, l'ús del Lloc Web ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de la FUNDACIÓ SITGES i/o de tercers.

Així mateix, l’usuari haurà d’abstenir-se d’utilitzar, suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de la FUNDACIÓ SITGES, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure'ls en els continguts del Lloc Web. De la mateixa manera, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts del Lloc Web i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que la FUNDACIÓ SITGES pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest Avís Legal i les Condicions d’Ús del Lloc Web.

Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligentment i fidel les recomanacions que si s’escau, i en el seu moment, estableixi la FUNDACIÓ SITGES relatives a l'ús del Lloc Web.

L'usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb la FUNDACIÓ SITGES i la direcció del Festival, sent l’usuari l’únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a FUNDACIÓ SITGES com a tercers.

Durada i modificació

FUNDACIÓ SITGES es reserva el dret a la seva sencera discreció i de forma unilateral, a modificar, afegir o retirar qualsevol part del present Avís Legal i Condicions d'Ús. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquest Avís Legal. 

Serà responsabilitat de l'usuari comprovar si hem realitzat qualsevol canvi en el present Avís Legal i en les Condicions d'Ús cada vegada que utilitzi el Lloc Web. Si l'usuari accedeix a o utilitza el Lloc Web de qualsevol manera després que s'hagi modificat l'Avís Legal i les Condicions d'Ús, es considerarà que ha llegit, entès i donat el seu consentiment i acceptat de forma incondicional aquests canvis. La versió més actual del present Avís Legal i de les Condicions d'Ús estarà disponible en el Lloc Web i substituirà a qualsevol versió anterior.

La vigència temporal d'aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició en el Lloc Web, fins al moment que sigui modificat de forma total o parcial per la FUNDACIÓ SITGES.

FUNDACIÓ SITGES podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest Lloc Web. Després d'aquesta extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre la FUNDACIÓ SITGES que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del Lloc Web.

Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal i Condicions d’Ús queden subjectes a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a aquest Lloc Web, els usuaris i la FUNDACIÓ SITGES es comprometen a sotmetre’s als jutjats i tribunals de Vilanova i la Geltrú, renunciant expressament a qualsevol altre fur.