Política de cookies

Darrera modificació: 29/08/2022

Actualitzacions i canvis a la política de cookies

La variació de les cookies que apareix en aquest lloc web pot no estar relacionada amb la seva gestió i el manteniment, per la qual cosa es duen a terme revisions periòdiques per ajustar la política de cookies a la normativa vigent.

Pots elegir la configuració fent clic en aquest enllaç.

L’informem que les seves dades personals seran incloses en els fitxers responsabilitat de la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA amb domicili en c/ Sant Honorat, 32, 08870 Sitges, Barcelona i seran tractades amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud d’una acreditació professional per tal de poder assistir a la 53ena edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que té previst celebrar-se del 8 al 18 d’octubre de 2020 (en endavant, el “Festival”),  el que comporta que Vostè, en la seva condició de persona especialment acreditada, pugui gaudir d'una sèrie d'avantatges relatius al Festival. La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment i l’interès legítim. Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a (administracio2@sitgesfilmfestival.com), juntament amb la fotocòpia del seu DNI i indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Acreditacions”. Vostè pot consultar informació addicional en matèria de protecció de dades al nostre web https://sitgesfilmfestival.com/cat.

L'informem també que en el cas que durant el Festival Vostè se situï en les àrees denominades “Photocall” o en zones pròximes a aquestes, Vostè està exposat a poder sortir en fotografies que es publiquin en els materials del Festival, la qual cosa podria incloure el nostre Web a https://sitgesfilmfestival.com/cat i/o xarxes socials.