Vés al contingut

La fundació com a entitat gestora

La fundació com a entitat gestora

01/ MISSIÓ

La Fundació té la voluntat de servir a l’interès general i es crea en base a la importància social i el paper que el cinema té a la societat catalana i és el seu objecte principal difondre, potenciar i afavorir aquest art a Catalunya mitjançant el disseny anual del festival de cinema denominat “SITGES, Festival Internacional de Cinema de Catalunya”.

 

02/ FINALITATS FUNDACIONALS
  1. Aconseguir fons del sector privat per a poder invertir en el seu objecte principal, el SITGES Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
  2. Donar suport a les activitats que realitzen les associacions i entitats culturals del sector en el marc de l’esdeveniment.
  3. Servir de punt de trobada per al sector cinematogràfic català, espanyol i internacional.
  4. Crear un fons artístic i documental de la Fundació amb el material adquirit per a desenvolupar el seu objecte.
  5. Recolzar les iniciatives experimentals o d’especial interès sectorial que contribueixin al desenvolupament de l’objecte fundacional.
  6. Dissenyar altres formats promocionals de la cinematografia que nodreixin de fons el seu objecte principal, el SITGES Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
  7. Organitzar activitats formatives en matèria de cinema, tant a nivell de formació especial com de formació acadèmica i de postgrau.

 

03/ BENEFICIARIS

És beneficiari de la Fundació, tot el sector cinematogràfic català. Les regles per establir els beneficiaris de l’activitat entre les persones o entitats que pertanyin a aquest col·lectiu seran establertes pel Patronat de la Fundació, d’acord amb criteris d’objectivitat i no discriminatoris.

 

04/ PATRONAT

El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació i decisió del Festival.

Presidenta

Aurora Carbonell i Abella | Alcaldessa de Sitges

Vicepresident

Edgar García | Director general de l’Institut Català de les Empreses Culturals – Generalitat de Catalunya

Altres patrons nats:

AJUNTAMENT DE SITGES

Regidor de Cultura

Albert Oliver Rodés

Institut Català de les Empreses Culturals

Generalitat de Catalunya

Gerent

Judit Sans

Institut Català de les Empreses Culturals

Generalitat de Catalunya

Director de l’Àrea Audiovisual

Francisco Vargas

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Vicepresidenta del Consell de Govern

Àngels Ponsa

Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales de España – Ministerio de Cultura y Deporte

Directora de Polítiques de Marketing

Jara Ayúcar

Casino Prado Suburense

Presidenta

Maria Carme Artigas Ojeda

Societat Recreativa El Retiro

President

Francisco Núñez

Altres patrons:

Acadèmia del Cinema Català

Presidenta

Judith Colell

Hotel Meliá Sitges – Sol Meliá

Director gerent

Sergi Uriol

Gremi d’Hosteleria de Sitges

President

Oskar Stöber

Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC)

President

Ignasi Franch

Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC)

President

Norbert Llaràs

PROA – Productors Audiovisuals Federats

Directora general

Montserrat Bou Sala

Secretari de la Fundació

Jaume Marfà Badaroux

 

05/ COMITÉ EXECUTIU

PRESIDENT

Edgar García | Director General de l’Institut Català de les Empreses Culturals

VICE-PRESIDENTA

Aurora Carbonell Abella | Alcaldessa de l’Ajuntament de Sitges

VOCALS

Albert Oliver Rodés | Ajuntament de Sitges

Judit Sans i Nadal | Institut Català de les Empreses Culturals
Francisco Vargas Echeverría | Institut Català de les Empreses Culturals

Mònica Garcia Massagué | Directora General de la Fundació

Àngel Sala Corbí | Director Artístic del Festival

 

06/ DOCUMENTS D'INTERÈS