0

Calum Waddell

Nascut a Edimburg, aquest acadèmic i documentalista és conegut a Sitges per pel·lícules com Slice and Dice: The Slasher Film Forever (12) i Eaten Alive! The Rise and Fall of the Italian Cannibal Film (15).

Pel·lícules de Calum Waddell

  • SECCIÓ

    PATROCINADA

    PER: