0

Joan Alvarez

Rai és originari del Nepal i alumne d’Afilm. Vásquez, mexicà i exalumne. Álvarez és cátala i instructor a Afilm.

Pel·lícules de Joan Alvarez

2013

Leaving Hotel Romantic

Bikashi Rai, Omar Vasquez, Joan Alvarez

Brigadoon- Emergents

  • SECCIÓ

    PATROCINADA

    PER: