Vés al contingut

Mesures Covid

MESURES COVID-19

Actualment, no s'apliquen mesures de restricció respecte del virus Sars-Covid-2 (Covid-19). Tot i això, des del Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya volem recordar que sí que és possible prendre precaucions per millorar l'experiència i protegir-nos entre tots.

Així que us recordem:

 1. MASCARETA: L'ús de la màscara no és obligatori, però sí recomanable especialment per a col·lectius de risc.
 2. MENJAR I BEURE: No està permès menjar ni beure a l'interior de les sales de cinema.
 3. LOCALITATS: Les butaques són preassignades i/o s'han sectoritzat zones d'acord amb les acreditacions.
 4. ENTRADES I SORTIDES: Les entrades i sortides s'han de fer sempre mantenint distàncies de seguretat. Així mateix, us agraïm que observeu les indicacions del personal de sala per a l'entrada i evacuació correcta de cada espai.
 5. SALES: Totes les sales són ventilades i desinfectades d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries. A la vostra disposició també hi ha punts per a la desinfecció freqüent de mans.
 6. HIGIENE I SEGURETAT: Són de compliment obligat les mesures d'higiene i seguretat que se seguiran durant la celebració del Festival. Heu de seguir, en tot moment, les indicacions del personal del Festival. Recordeu que heu d'abstenir d'acudir al festival si ha estat diagnosticat com a positiu per COVID-19, o té sospites que pugui estar-ho.
AFORAMENT I CONDICIONS DE VENDA

L'aforament màxim garantit a totes les sales cinematogràfiques de la 55a edició de Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és del 100% (aquest aforament podria canviar per indicació de les autoritats competents). També s'han creat espais diferenciats i sectoritzats entre el públic general i l'acreditat professional.

 • Es recomana la compra anticipada i en línia de les entrades.
 • Es prioritzaran els sistemes de pagament contactless.
 • Totes les entrades seran numerades, per la qual cosa es preassignaran tots els seients.

La compra d'entrades implica l'acceptació de les condicions generals següents

MOLT IMPORTANT: a més de les presents condicions generals, són aplicables les normes específiques en aplicació dels protocols per a la prevenció de contagis per COVID-19, per a l'entrada i permanència als recintes del festival. 

 1. En cas d'una reclamació de devolució, la FUNDACIÓ PRIVADA SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA se'n responsabilitza. Un cop adquirida l'entrada no s'admeten canvis ni devolucions.
 2. En cas de cancel·lació de l'esdeveniment, la devolució de l'import es farà d’acord amb els termes que l'organització comuniqui en un màxim de 15 dies.
 3. L'organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no s'ha adquirit als punts oficials de venda.
 4. Un cop adquirida l'entrada, no s'admetran canvis ni devolucions de l'import.
 5. L'entrada no es restituirà en cas de pèrdua, deteriorament, robatori o destrucció.
 6. Les entrades adquirides amb descompte o tarifa especial han de justificar aquest dret mitjançant un document acreditatiu a l'accés a la sala. En cas de no presentar la justificació corresponent, no tindran validesa.
 7. En accedir al recinte, el públic es podrà sotmetre a un registre segons la llei. L'entrada no és permesa amb tots aquells objectes que puguin ser de consideració perillosos per l'organització. Es reserva el dret d´admissió.
 8. L'admissió queda supeditada al fet de tenir una entrada completa i en bones condicions. El posseïdor de l'entrada perdrà els drets en sortir del recinte. És potestat de l’organització permetre l’accés al recinte un cop començada la sessió.
 9. L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte. En cas d’anul·lació, l’organització es compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada.
 10. Les reclamacions sobre la realització, l'alteració o l'anul·lació de l'espectacle s'han de dirigir a l'organització presentant l'entrada.
 11. És obligació per al client llegir les característiques i les particularitats de cada espectacle.
 12. El preu de l’entrada INCLOU l’IVA vigent.
Condicions específiques relatives a la prevenció de contagis per COVID-19
 1. Les condicions d'accés i permanència al recinte estan subjectes a la normativa vigent en matèria sanitària per prevenir els contagis per COVID-19, i poden patir modificacions en funció de l'aprovació de noves normes, que modifiquin les condicions vigents en el moment de la compra de l’entrada.
 2. L'organització proporcionarà informació exhaustiva sobre els accessos, la circulació, l'evacuació i les normes de comportament durant l'esdeveniment a través de la seva pàgina web, xarxes socials i mitjans electrònics proporcionats pel comprador. Es recomana que les persones que hagin d'assistir a l'esdeveniment estiguin atents a totes aquestes comunicacions. En qualsevol cas, al recinte existiran elements informatius, amb idèntic contingut, relatius als deures de compliment obligat per a les persones assistents mentre romanguin al recinte. Per a més seguretat, i de la resta de persones que assisteixin a l'esdeveniment, el comprador de l'entrada accepta expressament rebre avisos de l'organització a través dels mitjans electrònics facilitats per aquesta persona, que rebran la mateixa protecció de dades que la proporcionada per als dades utilitzades en el procés de compra de l’entrada. (Veure polítiques de privacitat aquí).
 3. En cas d'adquisició d'entrades per a un grup de persones, el comprador està obligat a comunicar a TOTES les persones per a qui adquireix l'entrada, els deures relatius a la prevenció de contagis per COVID-19 que recull aquest apartat. Totes les persones assistents estan subjectes a aquestes normes.
 4. És obligatori seguir les normes de comportament i les que estableixi l'organització per prevenir contagis per COVID-19. Aquestes normes són aplicables des que la persona accedeix als punts de control d’accés i fins que abandona el recinte. L'incompliment greu de les normes pot comportar l'expulsió del recinte de la persona infractora, amb la pèrdua a qualsevol dret de devolució de l'import abonat, i sense perjudici que el comportament pugui ser notificat a les autoritats competents per ser constitutiu d'infracció administrativa o delicte.