Perfil del contractant

Perfil del contractant

CONTRACTACIÓ SERVEI SO, VIDEO I IL.LUMINACIÓ 2017 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI MUNTATGE I DESMUNTATGE ESTANDS 2017 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI COMUNICACIÓ, IMATGE I PREMSA 2017 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI SO, VIDEO I IL.LUMINACIÓ 2016 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI MUNTATGE I DESMUNTATGE ESTANDS 2016 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI COMUNICACIÓ, IMATGE I PREMSA 2016 - ADJUDICAT