Perfil de contractant

Perfil de contractant

CONTRACTACIÓ SALA EL RETIRO 2021

CONTRACTACIÓ SALA CASINO PRADO 2021

CONTRACTACIÓ SALA EL RETIRO 2020

CONTRACTACIÓ SALA CASINO PRADO 2020

CONTRACTACIÓ SERVEI SO, VIDEO I IL.LUMINACIÓ 2017 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI MUNTATGE I DESMUNTATGE ESTANDS 2017 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI COMUNICACIÓ, IMATGE I PREMSA 2017 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI SO, VIDEO I IL.LUMINACIÓ 2016 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI MUNTATGE I DESMUNTATGE ESTANDS 2016 - ADJUDICAT

CONTRACTACIÓ SERVEI COMUNICACIÓ, IMATGE I PREMSA 2016 - ADJUDICAT